Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот

Контакти


Българско училище за политика "Димитър Паница"

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
+359 2 851 93 46

Web Site :  http://www.schoolofpolitics.org

Пишете ни на : office@schoolofpolitics.org