Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот

 

Събития

Представянето на резултатите от изследването и на изготвения аналитичен доклад пред участниците в Националната програма на училището беше на 7 декември 2013 г. 


"Анализите бяха представени на специално организирана кръгла маса, която се състоя на 20 януари 2014 г. и на която присъстваха журналисти и представители на различни организации, работещи в областта на медиите и изборите."