Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот

Материали


Резултати от изследването до каква степен медиите окуражават и подкрепят информираното гласуване, как мнението на избирателите по определени теми от обществен интерес се променя в периода на предизборна кампания и до каква степен медиите влияят върху този процес.

ПАРЛАМЕНТАРТНИ ИЗБОРИ '2013 И РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ

Политически изводи на медийното покритие на Избори 2013 в България - анализ на опита от приложението на онлайн инструментите Гласоводител и Гласоследител

ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗВОДИ ОТ НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕДИЙНОТО ПОКРИТИЕ НА ИЗБОРИ 2013 В БЪЛГАРИЯ