Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот

Снимки

Представяне на резултатите от изследването и на изготвения аналитичен доклад пред участниците в Националната програма на училището,
7 декември 2013 г.


       
 
 
Кръгла маса за представяне на резултатите от изследването и на изготвения аналитичен доклад, 20 януари 2014 г.